Opdateret
d. 09/01 2021
Kalender 2021
Aktiviteter på Lilleskov Teglværk...
Fredag d. 5. Marts Kl. 18.00
Ordinær generalforsamling

Detaljer og dagsorden i medlemsbladet.
Alle eventuelle restriktioner i forbindelse med Covid-19
vil naturligvis blive overholdt.
Forbehold for udskydelse, hvis forsamlingsforbudet
stadig er gældende.
 
Når der er en helt klar trend i Coronaudviklingen, vil
denne side blive opdateret tilsvarende.