Opdateret
d. 02/03 2019
Lokaleleje
  Lokaleleje.
Undervisningslokale/Café indtil 20 personer, min. 4 timer pr. time
kr.
75,-
Ekstra for hver 10 personer pr time
kr.
25,-
Café og køkken incl. Service, hverdagsaften, ikke fredag
kr.
500,-
Udlån til grupper i forbindelse med rundvisning
Til indtagelse af medbragt mad, kaffe m.v.
kr.
100,-
Brug af teglværkets service til grupper
kr.
300,-
  Udlejning af lokaler til medlemmer.
Leje af Café med køkken
kr.
1500,-
Leje af Keramikken med køkken
kr.
1300,-
Leje af Café og Keramikken med køkken
kr.
2100,-
Leje af køkken alene
kr.
500,-
Udlejning af Café eller Keramikken til korte møder i foreningen
kr.
300,-
Henvendelse vedr. udlejning til - Flemming Hansen
Mobil: 2362 9400
Smedie.
Indtil 12 elever pr. time excl. materiale.
kr.
75,-
Fra 13 til max. 20 elever pr.  time excl. materiale. Min. 2 timer.
kr.
125,-
Leje af teglværksbygning for hvert hold, max. 20 personer pr. time
kr.
50,-
Henvendelse til: Kaj Damkær Hansen
Mobil: 6130 5992
Køkken 1 Køkken 2 Køkken 3
Lokale 1 Lokale 2