Opdateret
d. 19/03 2022
Nationalt Teglværksmuseum - Regional Turistattraktion - Lokalt Kulturhus
Foreningen Lilleskov Teglværk, der er stiftet i 1985, har som hovedformål og hovedopgave at bevare og drive Lilleskov Teglværk som teglværksmuseum.

I de forløbne år er foreningens aktiviteter imidlertid stadig forøget både angående alsidighed og omfang.

Ud over et fortsat stigende antal arrangementer af kulturel karakter på selve teglværket, er sommerhalvårets skinnecykelprojekt på den nedlagte "Assensbane" blevet et populært tilbud for såvel lokalt boende som for tusindtallige turister.

Nærmere oplysninger om de aktuelle arrangementer og oplevelsesmuligheder fremgår af menu'en i venstre fane.


Lilleskovvej 69
5690 Tommerup