Opdateret
d. 19/03 2022
Medlemsfordele
Bliv medlem!
Som medlem af foreningen

Lilleskov Teglværk

• støtter du foreningens arbejde i henhold til dens formål.
• har du fri adgang til museet ved forevisning af medlemskort
• har du mulighed for at leje lokalerne til private arrangementer
• modtager du foreningens informative medlemsblad
  "Teglværket" fire gange årligt.
Medlemskontingent / år.
Firma:
kr.
250,-
Familie:
kr.
200,-
Enkeltperson:
kr.
100,-
Henvendelse vedr. medlemskab...
Arkild Olsen
Kirkevej 31
5690 Tommerup
Tlf..: 6476 1868
e-mail arkildolsen@gmail.com