Opdateret
d. 19/03 2022
Historie
Lilleskov Teglværk
5690 Tommerup

Lilleskov Teglværk producerede tegl indtil 1983, hvor produktionen blev indstillet. Tilbage i 70´erne havde Nationalmuseet planer om at frede teglværket. Det viste sig imidlertid, at der ikke var penge til en sådan fredning, hvorfor planerne blev skrinlagt.
En kreds af borgere tog initiativ til at stifte en forening til dels på opfordring af ejerne med det hovedformål at bevare og drive teglværket som teglværksmuseum, idet ejerne havde tilkendegivet, at de ville overdrage teglværket til en sådan forening.
Foreningen Lilleskov Teglværk blev stiftet i 1985 som en selvejende institution.
Siden den spæde start, er der sket en enorm udvikling både i alsidighed og omfang. Foreningen modtager ingen tilskud fra det offentlige og må derfor skaffe indtægterne til driften via de aktiviteter, den driver.
Der er tale om udlejning af lokaliteter til medlemmerne herunder til fester. Foreningen driver café herunder søndagscafé og arrangerer kulturelle begivenheder i form af bl. a. musikaftener m.m. I sommerhalvåret er en af de store aktiviteter skinnecykling på den nedlagte ”Assensbane”, det er meget populært for både lokale og ikke mindst tusindtallige turister. Der drives også en genbrugsbutik med et stor udvalg af møbler, bøger, lamper, porcelæn, glas og alskens nips. Endelig er der rundvisninger med mulighed for at køre på den gamle togbane ud til lergraven.
En bydende nødvendig forudsætning for at kunne drive og ikke mindst vedligeholde teglværket er ud over den økonomiske, at der er tilstrækkelig frivillig arbejdskraft. Der er heldigvis mange, som yder en god indsats, og som samtidig har nogle dejlige timer i et kammeratligt fællesskab.
Nærmere oplysninger om de aktuelle arrangementer og oplevelsesmuligheder fremgår af "Menuen" i fanen ude til venstre.