Opdateret
d. 03/01 2021
Lerbanen
Lerbanen strækker sig ca. 400 m ud i terrænet og ender ved en gammel lergrav.

Toget kører igen!

I løbet af året 2015 gennemgik
banestrækningen en omfattende renovering.
Banens fundament blev forstærket
med nye skærver og de efterhånden
noget medtagne sveller blev udskiftet.


Henvendelse for gruppearrangementer...
Flemming Hansen
mobil. 2362 9400
e-mail flemming@lilleskov.dk


Der tages dog forbehold for vejrlig.