Opdateret
d. 28/03 2024
Lerbanen
Lerbanen strækker sig ca. 400 m ud i terrænet og ender ved en gammel lergrav.

Toget kører igen!

I løbet af året 2015 gennemgik
banestrækningen en omfattende renovering.
Banens fundament blev forstærket
med nye skærver og de efterhånden
noget medtagne sveller blev udskiftet.


Henvendelse for gruppearrangementer...
Poul-Jakob Andersen
mobil. 2140 9674
e-mail: poul.jakob.andersen@gmail.com


Der tages dog forbehold for vejrlig.