Opdateret
d. 03/02 2021
Kalender 2021
Aktiviteter på Lilleskov Teglværk...
Fredag d. ???? Kl. 18.00
Ordinær generalforsamling

Generalforsamlingen er udsat.
Ny dato vil blive publiceret når
forsamlingsrestriktionerne lempes - og det dermed er
forsvarligt at samles så mange personer.
 
Når der er en helt klar trend i Coronaudviklingen, vil
denne side blive opdateret tilsvarende.